ACCI, Homenatge a la cultura mexicana 2018. Clàudia Torres, la voz de Plata i Mariachi Internacional de Barcelona.

ACCI, Homenatge a la cultura mexicana 2018. Clàudia Torres, la voz de Plata i Mariachi Internacional de Barcelona.

ACCI, Homenatge a la cultura mexicana 2018. Clàudia Torres, la voz de Plata i Mariachi Internacional de Barcelona.