Projecte conèixer l’havanera

logoacci1

El Projecte Conèixer l’Havanera és motivat per la vigència i presència del gènera conegut com Havanera i per les noves investigacions que s’estan realitzant a Catalunya i Cuba, sobre l’origen i migració d’aquest gènere en una o altra direcció. També, per la necessitat de conèixer el context històric, artístic i cultural en què va florir l’havanera amb la difusió i promoció de llur interpretació. Un altre aspecte d’interès és conèixer l’aportació realitzada pels diferents pobles que, per diferents raons, van unir els seus destins a Cuba, país d’origen d’aquest gènere.

 

OBJETIUS:

● Vincular l’estudi i la investigació de l’havanera en ambdós països per tal de divulgar aquest gènere musical.
● Fomentar la interpretació d’aquest gènere i d’altres que van influir en llur desenvolupament.
● Promoure l’intercanvi d’informació entre les institucions involucrades en aquest Projecte.
● Investigar l’havanera des de la perspectiva històrica, artística i cultural de les relacions entre Cuba i España.
● Divulgar els resultats de les investigacions mitjançant diferents activitats.

 

ACTIVITATS:

● Crear una Comissió o una altra instància que coordini les investigacions i activitats entre ambdós països.
● Classes magistrals, conferències, concerts didàctics…
● Concursos de composició i interpretació.
● Recopilació i intercanvi de partitures.
● Intercanvi d’articles i assajos sobre l’havanera i altres gèneres derivats d’aquesta, així com de la seva evolució històrica fins l’actualitat.

 

INSTITUCIONS PARTICIPANTS:

Associació Cultural Catalana-Iberoamericana (Cataluña), coordinador del Proyecto en Cataluña.
Museu Nacional de la Música. ( La Havana )
Instituto Cubano de la Música (ICM)
Fundació Ernest Morató (Cataluña-España)
Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC)
Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana (Cuba)
Gabinete de Patrimonio Musical Esteban Salas (Cuba)
Sociedad de Beneficencia de Naturales de Cataluña (Cuba)
Embajada de España en La Habana

 

+ VEURE PREMSA

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Proyecto Conocer la Habanera

 

logoacci1

El Proyecto Conocer la Habanera surge motivado por la vigencia y presencia del género llamado habanera y por las nuevas investigaciones que se están realizando en Cataluña y Cuba sobre el origen y migración de este género en una u otra dirección. También, por la necesidad de conocer el contexto histórico, artístico y cultural en que floreció la habanera con la difusión y promoción de su interpretación. Otro aspecto de interés es conocer el aporte realizado por los diferentes pueblos que por diversas razones unieron sus destinos en Cuba, país de origen del género.

 

OBJETIVOS:

● Vincular el estudio y la investigación de la habanera en ambos países para divulgar este género musical.
● Fomentar la interpretación de éste género y de otros que influyeron en su desarrollo.
● Promover el intercambio de información entre las instituciones involucradas en este Proyecto.
● Investigación de la habanera desde la perspectiva histórica, artística y cultural de las relaciones entre Cuba y España.
● Divulgar los resultados de las investigaciones mediante diversas actividades.

 

ACTIVIDADES:

● Crear una Comisión u otra instancia que coordine las investigaciones y actividades entre ambos países.
● Clase magistrales, Conferencias, Conciertos didácticos.
● Concursos de composición e interpretación.
● Recopilación e intercambio de partituras.
● Intercambio de artículos y ensayos sobre la habanera y otros géneros derivados de ella, así como de su devenir histórico hasta la actualidad.

 

INSTITUCIONES PARTICIPANTES:

Associació Cultural Catalana-Iberoamericana (Cataluña), coordinador del Proyecto en Cataluña.
Museo Nacional de la Música. ( La Habana )
Instituto Cubano de la Música (ICM)
Fundació Ernest Morató (Cataluña-España)
Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC)
Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana (Cuba)
Gabinete de Patrimonio Musical Esteban Salas (Cuba)
Sociedad de Beneficencia de Naturales de Cataluña (Cuba)
Embajada de España en La Habana

 

+ VER PRENSA