FES-TE’N SOCI DE ACC-I

FES-TE’N SOCI! PROMOU CULTURA!

•    Crear un pont entre la cultura catalana i la iberoamericana, establint lligams entre ambdues, afavorint un coneixement mutu que es tradueixi en un millor desenvolupament dels eixos culturals catalans i iberoamericans.
•    Donar a conèixer els trets comuns i específics de dues formes diferenciades d’entendre la cultura.
•    Facilitar el contacte sovintejat i puntual entre creadors i organismes culturals.
•    Organitzar actes destinats a promoure artistes (músics, pintors, escriptors, etc.) en tot els àmbits.
•    Contribuir a l’estudi, difusió i coneixement de la gran riquesa cultural de Catalunya i Iberoamèrica.
•    Promoure l’intercanvi de coneixements i experiències entre creadors i estudiosos d’ambdues cultures.

Envieu-ho a:    Associació Cultural Catalana-Iberoamericana,
C/ Requet de Fèlix, nº 25,Casal Clàudia Padró
Vila-seca 43480 (Tarragonès)
Email: acci@acci-i.net

Descarregar inscripció